Bieżące

Z wolontariuszami możesz więcej

W dniach 5-7 grudnia, Warszawie, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze”, zorganizowana przez: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Jana Pawła II oraz Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” została partnerem akcji społecznej projektu.

– Zaproszenie fundacji pani Anny Dymnej do udziału w naszej konferencji od początku było oczywistością – twierdzi Marta Kukowska z Centrum Myśli Jana Pawła II. – Organizacja ta to przecież niekwestionowany lider, jeżeli chodzi o organizację wolontariatu, krzewienie jego idei oraz skuteczność wspierania potrzebujących. Wiemy też, że działa ona na bliskiej nam płaszczyźnie artystycznej, chociażby jako organizator Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, koncertów w Filharmonii Krakowskiej czy teatralnego przeglądu „Albertiana”. Udział w konferencji przedstawicielek fundacji „Mimo Wszystko” w pełni potwierdził nasze przewidywania, nie tylko pod kątem ich zaangażowania, perfekcyjnego przygotowania, ale też trafnej, prostej i konkretnej formy przekazu. Dzięki temu zyskaliśmy ogromne wsparcie i wiedzę.

Marta Kukowska zaznaczyła, że warszawska konferencja to dopiero pierwszy krok na drodze do krzewienia wolontariatu w kulturze. Najistotniejsze jest to, że został on postawiony, a ludzie zajmujący się tego rodzaju aktywnością wreszcie mieli szansę się poznać.  

Maja Jaworska, wiceprezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, która wzięła udział w dyskusji panelowej, powiedziała, że niezwykle pozytywnym sygnałem staje się fakt, iż również instytucje kultury otwierają się na wolontariuszy. Tym bardziej, że wolontariuszem może stać się każdy, bez względu na wiek. Co prawda aktywność w przestrzeni kultury wymaga odpowiedniego przygotowania, lecz zdobywanie odpowiednich kwalifikacji to przede wszystkim kwestia wymiany doświadczeń, szkoleń i zaangażowania. I Ogólnopolska Konferencja „Wolontariat w Kulturze” jest tego najlepszym przykładem.

– Nasi wolontariusze mają ułatwione zadanie – podkreśliła podczas dyskusji panelowej Maja Jaworska. – Bezpośrednim dla nich wzorem jest Anna Dymna, która  funkcję prezesa fundacji „Mimo Wszystko” od początku pełni społecznie.

W trakcie konferencji nasza wiceprezes, wspólnie z Katarzyną Walaszek, kierownik Biura Młodych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, poprowadziła warsztaty zatytułowane „Zróbmy to razem. Z wolontariuszami możesz więcej”.

– Z wolontariuszami naprawdę można zrobić więcej – zaznacza Katarzyna Walaszek. – Podczas warsztatów dzieliłyśmy się naszymi wieloletnimi doświadczeniami z organizacji prac wolontariatu podczas koncertów Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Bez względu na rodzaj projektu, trzy sprawy są podstawowe: wiedza, obowiązkowość i zaangażowanie. Przecież bycie wolontariuszem to nie tylko czerpanie satysfakcji wykonywanych zadań, ale także świadomość ogromnej odpowiedzialności. Ta zaś w wolontariuszach będzie tylko wtedy, gdy zostaną dobrze przygotowani do swojej pracy.

Galeria

  • Maja Jaworska i Katarzyna Walaszek
    Maja Jaworska i Katarzyna Walaszek
  • Dyskusja panelowa trwa
    Dyskusja panelowa trwa
A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz