Bieżące

Anna Dymna dla Oli Janczarskiej

Anna Dymna część pieniędzy z przyznanej jej Nagrody im. A. Bączkowskiego przekazała na operację ratującą życie Oli Janczarskiej, córki Ewy Błaszczyk.

„Anna Dymna i Henryk Wujec to ludzie, którzy czynią dobro, nie oczekując zaszczytów, uznania i rozgłosu” - uznała Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego, którą od 1997 roku przyznaje Fundacja dla Polski. Dzisiaj w siedzibie Dziennika „Rzeczpospolita”, prezes Fundacji „Mimo Wszystko” odebrała statuetkę, symbol tego wyróżnienia, z rąk 18-letniego Mateusza, syna Andrzeja Bączkowskiego. Otrzymała ją – jak napisano - za „pomoc potrzebującym, dar ciepła i nadziei, budowanie mostów pomiędzy ludźmi”.

Anna Dymna i Henryk Wujec po otrzymaniu statuetek Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego
Fot. Maria Ceraficka

Aktorka, dziękując za wyróżnienie, zadeklarowała przekazanie części nagrody na niezwykle trudną, ratującą życie operację Oli Janczarskiej, która jest córką Ewy Błaszczyk. Jednocześnie zaapelowała do obecnych na uroczystości o pomoc w tej dramatycznej dla dziewczynki i jej matki chwili.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego są: Bogdan Zdrojewski, Jerzy Koźmiński, Jan Jakub Wygnański, Piotr Pawłowski, Maciej Graniecki, Halina Wasilewska-Trenkner, Henryka Bochniarz, Paweł Nasiłowski, Henryka Krzywonos-Strycharska, Jarosław Pietras. Co roku Kapituła nagradza ludzi, którzy – podobnie jak patron wyróżnienia - rozwiązują ważne problemy społeczne, stanowią wzór służby publicznej.

Andrzej Bączkowski (1955-1996) był działaczem opozycji demokratycznej. Od 1989 roku stał się urzędnikiem służby publicznej, a w latach 1991-1996 sprawował funkcję wiceministra, a następnie ministra pracy i polityki społecznej. Zapisał się w pamięci swoich bliskich i znajomych jako niezastąpiony negocjator. Nagroda jego imienia premiuje fachowość oraz pracę dla Polski ponad politycznymi podziałami

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz