Bieżące

Rozliczenie zbiórki publicznej

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” z siedzibą w Krakowie, ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4, zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej od 29.04.2014 r. do 28.04.2015 roku, na podstawie decyzji 263/2014, wydanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w dniu 24.04.2014 roku, uzyskała kwotę 319 448,93 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem 93/100 gr).

Fundacja w niniejszym ogłoszeniu przedstawia ostateczne rozliczenie zbiórki publicznej na 31.08.2015 roku.

W związku z realizacją projektu Fundacja nie poniosła żadnych kosztów. Środki finansowe pochodzące z akcji SMS przeprowadzonej w terminie: od 29.04.2014 r. do 28.04.2015 r. zostaną w całości wydatkowane na terenie Polski i zostaną przeznaczone na wsparcie osób z niepełnosprawnością w ramach realizowanego projektu Ogólnopolskie Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko” poprzez pokrycie kosztów organizacji projektu. Cel zbiórki jest zgodny z celami statutowymi fundacji i jest związany z prowadzoną nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z 23.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz