Im pomogliśmy

Im pomogliśmy

Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowano już zakup komputerów, pomocy naukowych, opłata czesnego w szkołach, dojazdy do szkoły. Poniżej znajdziecie Państwo informacje o osobach, które dzięki Akademii otrzymały wsparcie:

Bartosz (16 lat) urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, a szkoła, którą wybrał, pozwoli mu na pełny i wielokierunkowy rozwój. Problem stanowiły dla niego dojazdy, ponieważ gmina, na której terenie mieszka, nie jest w stanie zrefundować chłopcu ich kosztu, a jego rodziców również na to nie stać.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Bartek otrzymał środki pokrywające koszty dojazdu do nowej szkoły.

Katarzyna (20 lat) od urodzenia cierpi na Zespół Jadassona, rzadką chorobę genetyczną, porusza się na wózku, jest niesamodzielna ruchowo, musi korzystać z pomocy osób trzecich we wszystkich codziennych czynnościach. Od października 2010, rozpoczęła studia w Konstancinie-Jeziornej, na wydziale informatyki.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Pani Kasi towarzyszy asystent osoby niepełnosprawnej, bez którego nie mogłaby kontynuować nauki. Kobieta otrzymała także specjalistyczne, niezbędne jej, oprogramowanie komputerowe.

Krzysztof (7 lat) jest uzdolniony muzycznie. Ma Zespół Downa. Używa dźwięków do porozumiewania się z otoczeniem, ponieważ nie potrafi komunikować się za pomocą słów.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Krzysztof otrzymał komputer ze specjalistycznym oprogramowaniem, który służy mu do nauki mówienia i rozwijania muzycznych pasji.

Mirosław (43 lata) utracił sprawność fizyczną w wyniku urazu kręgosłupa. Porusza się na wózku inwalidzkim. Mieszka na wsi, korzystając ze skromnej pomocy swoich rodziców.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Pan Mirosław otrzymał komputer, wraz ze specjalistycznym oprogramowanie, dzięki któremu może czuć się bardziej niezależny, zdobywać nowe umiejętności i podnosić swoje kwalifikacje.

Adam (17 lat) jest osobą niewidomą, z oczopląsem oraz zezem. Uczy się w szkole zawodowej dla słabowidzących. Pochodzi z bardzo ubogiej, wielodzietnej rodziny. Jest na utrzymaniu matki.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Adam otrzymał dofinansowanie do zakupu komputera umożliwiającego mu kontynuowania nauki oraz rozwijanie umiejętności.

Michał (19 lat) ma cukrzycę. Mimo choroby, realizuje muzyczne pasje. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali, m.in. w Jarocinie, Toruniu i w Grudziądzu, a także zwycięzcą Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Michał otrzymał pomoc finansową, dzięki której może opłacać lekcje z emisji głosu.

Dominik (20 lat) uczy się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niewidomych w Laskach. Już w szkole podstawowej brał udział w regionalnym Festiwalu „Sabat Mater”. Gra także w zespole wokalno-muzycznym. Muzyka jest jego całym życiem. Marzy o nagraniu własnej płyty.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Dominik otrzymał środki, które pozwalają mu realizować muzyczne pasje.

Marcin (10 lat) ma poważne problemy ze słuchem. Uczy się i rozwija dzięki aparatom słuchowym. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Marcin otrzymał specjalistyczny system wspomagania słuchu, dzięki któremu może efektywnie kontynuować naukę w sprzyjającym środowisku.

Adrian (9 lat) ma problemy ze wzrokiem. Zdaniem nauczycieli, posiada bardzo duże możliwości i potencjał intelektualny, lubi też czytać. Jednak do czynności tej potrzebna mu była specjalna lupa. Niezbędne były także książki do nauki pisane alfabetem Braille’a.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Adrian otrzymał dofinansowanie do zakupu specjalnej lupy umożliwiającej mu czytanie książek oraz podręczniki pisane alfabetem Braille'a.

Artur (9 lat) cierpi na mózgowe porażenie dziecięce. Sytuacja finansowa rodziny nie pozwala jednak na prawidłowy i pełny rozwój intelektualny chłopca, który m.in. nie może uczęszczać na zajęcia w szkole (uczy się w domu).
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei rodzice Artura otrzymali środki zapewniające mu dowóz do szkoły oraz podstawowe podręczniki do nauki.

Justyna (15 lat) jest osobą niewidomą, kilka lat temu przeszła operację przeszczepienia nerki. Mimo ciągłych problemów zdrowotnych, jest wzorową uczennicą, uczestniczką konkursów historycznych, śpiewa w chórze, uczy się grać na gitarze.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Justynie został opłacony kurs nauki alfabetu Braille'a.

Bartłomiej (16 lat) dostał się do najlepszego liceum w Lublinie. Chłopiec ma obustronny niedosłuch w ok 50%. Jest zdolny i bardzo chce się uczyć. mimo swojej niepełnosprawności, działa w wolontariacie i stara się pomagać innym.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Bartek otrzymał dofinansowanie do zakupu systemu wspomagania słyszenia.

Bartłomiej (20 lat) choruje na mózgowe czterokończynowe porażenie dziecięce. Pomimo swojej niepełnosprawności ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie rozpoczął studia na kierunku zarządzanie i administracja. Bartek uwielbia pływać, potrafi spędzić w wodzie 5-6 godzin dziennie. Jego pasją jest nauka i pływanie. „Bo innej drogi nie ma” – jak mówi.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei, Bartek uzyskał wsparcie na edukację.

Magdalena (31 lat) cierpi na autyzm. Ma problemy w porozumiewaniu się z otoczeniem. Deficyt społeczny pogłębia samotność i izolację kobiety. Po ukończeniu szkoły podstawowej próbowała uczyć się w liceum, jednak integracja nie obejmowała autyzmu. Obecnie Magda uczestniczy w zajęciach w Warsztatach Terapii Zajęciowej, interesuje się muzyką klasyczna, uczy się grać na pianinie, co stanowi dla niej terapię.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Magda  uzyskała wparcie na naukę gry na pianinie.

Kamil (10 lat) najmłodszy, a zarazem najbardziej utytułowany heligonista w Polsce. Jest laureatem wielu nagród. Niestety, zły stan zdrowia (silne i częste ataki padaczki) nie pozwala mu na naukę w szkole muzycznej. Kamil musiał zostać objęty wsparciem indywidualnym. Ze względu na trudną sytuację rodziny, rodzice nie byli w stanie sami dofinansować jego edukacji muzycznej.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei Kamil otrzymał dofinansowanie na naukę gry na instrumencie oraz zakup keyboarda.

Martyna (7 lat) choruje na postępowy rdzeniowy zanik mięśni. Mieszka z bratem i rodzicami w Cieszynie. Jej marzeniem jest kontynowanie nauki języka angielskiego. Ze względu na trudności finansowe, rodzice nie są w stanie dofinansować dodatkowych zajęć dla dziecka. Miesięczny ich koszt wynosi 180 złotych .
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowuje Martynce kurs języka angielskiego.

Paweł (30 lat) w lutym 2008 roku uległ wypadkowi, na skutek którego ma uszkodzony kręgosłup (niedowład kończyn dolnych, zanik mięśni obręczy barkowej). Mężczyzna podjął naukę w prywatnym liceum, które ukończył. W maju rozpoczął naukę w studium podyplomowym. Dostał również propozycję pracy. Aby ją wykonywać, potrzebuje komputera.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała zakup komputera.

Jakub (16 lat) od urodzenia choruje na zanik mięśni Werdniga-Hoffmana. Uczęszcza do warszawskiego liceum ogólnokształcącego. Postęp choroby utrudnia mu codzienne funkcjonowanie: ma trudność z samodzielnym pisaniem, rozpakowywaniem się, otwieraniem książek. Kuba marzy o zakupie tableta, na którym będzie mógł przeglądać skan notatek od swoich kolegów, jak również umieszczać na nim elektroniczne wersje podręczników. Jego rodziców nie stać na zakup tak drogiego urządzenia (rodzina utrzymuje się z pensji ojca, mama nie pracuje ze względu na stan zdrowia chłopca).
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała zakup tableta.

Łukasz (29 lat) w wieku 17 lat uległ wypadkowi samochodowemu. Podczas burzy piorun przewrócił drzewo na drogę tuż przed samochodem, którym podróżował. W konsekwencji chłopiec doznał ciężkiego urazu kręgosłupa, jest sparaliżowany od szyi w dół. Na co dzień Łukaszem zajmują się rodzice, którzy mają 66 lat i utrzymują się z rent. Mężczyzna skończył technikum elektroniczne, a następnie, zaocznie, psychologię w Warszawie. Obecnie studiuje na 2. roku w Polsko -Japońskiej Wyższej Szkole Techniki Komputerowej. Potrzebuje wsparcia finansowego na dojazdy oraz noclegi (co dwa tygodnie Łukasz przy, pomocy taty, dojeżdża na zajęcia).
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowuje dojazdy Jakuba na zajęcia.

Roksana (13 lat) uczy się w społecznej szkole podstawowej. Od wczesnego dzieciństwa ma problemy ze słuchem, ale jest wzorową uczennicą. Aparaty, których obecnie używa , nie są wystarczające. Rodzicom i dziewczynce udało się zdobyć połowę kwoty na zakup nowych, stwarzających dziewczynce szansę dalszego rozwoju.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała dziewczynce zakup nowych aparatów słuchowych.

Adam (11 lat) cierpi na zaburzenia równowagi o nieznanym pochodzeniu, ma problemy z samodzielnym poruszaniem się oraz innymi czynnościami. Jednak intelektualnie rozwija się prawidłowo. Chłopiec jest akceptowany przez grupę rówieśniczą, chętnie chodzi do szkoły. Rodzice potrzebują wsparcia na edukację syna, dojazdy do szkoły.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała edukację chłopca.

Michał (6 lat) ma Zespół Downa. Od 2009 roku uczęszcza do przedszkola. Chłopiec potrzebuje wsparcia w nauce mowy. W tym celu jego rodzice chcieliby dysponować specjalnym programem logopedycznym, dzięki któremu Michał będzie mógł ćwiczyć również w domu. Rodziny nie stać na zakup takiego programu ze względu na niskie dochody. Michał, jeśli jego mowa będzie rozwijała się prawidłowo, ma szansę na naukę w przedszkolu integracyjnym, a następnie w szkole z klasą integracyjną.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała zakup programu logopedycznego.

Filip (15 lat) urodził się z niedosłuchem oraz niepełnosprawnością ruchową. Jest jedynakiem, rodzice robią wszystko, aby przygotować syna do samodzielnego życia. Obecnie chłopiec potrzebuje wsparcia w postaci dofinansowana programu logopedycznego do ćwiczenia mowy, a także korepetycji z języka angielskiego i matematyki.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała chłopcu korepetycje i zajęcia logopedyczne.

Paweł (18 lat) choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Pomimo swojej choroby uczęszcza do III klasy liceum ogólnokształcącego. Jest dowożony do szkoły przez mamę każdego dnia. Rodzina potrzebuje wsparcia finansowego na dojazdy do szkoły. Marzeniem Pawła jest ukończenie studiów i rozpoczęcie pracy, aby mógł odciążyć swoją mamę, która wychowuje go samotnie.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała Pawłowi koszt dojazdów do szkoły.

Kamil (22 lata) od 12. roku życia jest osobą niepełnosprawną. Lekarze zdiagnozowali u niego poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, które spowodowało porażenie wiotkie kończyn dolnych. Chłopcem opiekuje się mama. Ojciec zmarł, kiedy Kamil miał 3 lata. Rodzina utrzymuje się z renty. Kamil, mimo problemów zdrowotnych i finansowych, podjął studia zaoczne na wydziale prawa. Obecnie jest studentem III roku. Jego największym problemem są dojazdy na zajęcia oraz zakup podręczników.
Akademia Odnalezionych Nadziei sfinansowała zakup podręczników oraz dojazdy do szkoły.

Tomasz (13 lat) choruje na astmę oskrzelową, atopowe zapalenie spojówek, skoliozę, niedosłuch prawego ucha. Ma całkowitą głuchotę w lewym uchu. Od września rozpoczyna naukę w I klasie gimnazjum  w szkole integracyjnej.  Ma jeszcze trójkę rodzeństwa, rodzina  utrzymuje się z wynagrodzenia ojca oraz zasiłków opieki społecznej. Chłopiec potrzebował komputera, aby mógł kontynuować naukę i rehabilitację.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała zakup komputera.

Katarzyna (20 lat) choruje na dziecięce porażenie mózgowe, porusza się na wózku inwalidzkim. Obecnie  jest uczennicą III klasy liceum ogólnokształcącego,  w roku szkolnym 2011/2012 będzie zdawać maturę. Dziewczyna, ze względu na niedostosowanie budynku szkoły, kształci się w systemie indywidualnym w domu.  Wiąże się to ze zmniejszoną liczbą godzin lekcyjnych z: języka angielskiego, matematyki, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie – przedmiotów, które Kasia chce zdawać na maturze.  Dobrze zdany egzamin pozwoli jej dostać się na wymarzone studia.
Kasia otrzymała z Akademia Odnalezionych Nadziei środki na korepetycje.

Maciej (10 lat) ma poważne problemy ze wzrokiem (oczopląs, neuropatia, zez), uczęszcza do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W związku z tym, że, mimo widocznych problemów zdrowotnych, Maciejowi nie przyznano orzeczenia, nie może mieć on finansowanych dojazdów do szkoły ze środków publicznych. Mama chłopca musiała zrezygnować z pracy po to, aby dowozić syna do szkoły. Dzięki pomocy Fundacji, która od maja 2010 roku finansuje ten transport, sytuacja rodzinna uległa znacznej poprawie. Pani Beata znalazła nową pracę, rodziców stać na zapewnienie podstawowych potrzeb dzieciom.
Maciej otrzymuje z Akademia Odnalezionych Nadziei środki, które pozwalają finansować jego dojazd do szkoły.

Anna (21 lat) od urodzeni choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Jest studentką III roku kulturoznawstwa, aktywnie uczestniczy w festiwalach – uwielbia śpiewać. Stara się być jak najbardziej samodzielna, dlatego, dzięki pomocy, rodzinie i znajomym udało się kupić wózek, który pozwoli jej samodzielnie się poruszać.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała zakup wózka inwalidzkiego.

Arkadiusz (22 lata) cierpi na mózgowe porażenie dziecięce, porusza się na wózku. Jest studentem informatyki w trybie zaocznym. Arkiem zajmowała się mama, która, niestety, zmarła kilka miesięcy temu. Obecnie pomaga mu rodzeństwo oraz tata. Pomimo swojej niepełnosprawności, Arek regularnie uczestniczy w zajęciach, mimo że jego uczelnia oddalona jest od miejsca zamieszkania o kilkadziesiąt kilometrów.
Arek z Akademia Odnalezionych Nadziei otrzymał środki na dojazdy do szkoły oraz zakup niezbędnych podręczników.

Natalia (18 lat) choruje na wrodzoną łamliwość kości, porusza się na wózku inwalidzkim. Obecnie jest w klasie maturalnej. Sytuacja zdrowotna Natalii sprawia, że często jest ona nieobecna na zajęciach w szkole, a to powoduje duże zaległości w nauce. Sytuacja materialna rodziny Natalii jest bardzo trudna, rodziców nie stać na dodatkowe zajęcia dla córki.
Natalia w ramach Akademia Odnalezionych Nadziei otrzymała dofinasowanie do korepetycji.

Anna Scholastyka (15 lat) jest dzieckiem całkowicie niewidomym, z niedosłuchem, nierozwiniętą mową, cechami autystycznymi. Porozumiewa się z otoczeniem znakami migowymi i w małym zakresie alfabetem Lorma dla dzieci głuchoniewidomych. Jest dzieckiem bardzo radosnym i dążącym do kontaktu z drugim człowiekiem. Uwielbia place zabaw, w sposób szczególny różnego rodzaju huśtawki. Jest dzieckiem rozwiniętym bardzo dobrze ruchowo i potrzebuje tego ruchu. Lubi spacery. Uwielbia wodę. Schola jest jednak dzieckiem bardzo niepełnosprawnym i dlatego wymaga ciągłej opieki lekarskiej.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała Scholi terapię logopedyczną.

Jakub (6 lat) ma Zespół Downa. Urodził się niedotleniony i z wylewami dokomorowymi. Wymaga stałego leczenia oraz rehabilitacji. Jest pod opieką neurologa, logopedy, endokrynologa. Choruje również na subkliniczną niedoczynność tarczycy.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała dla niego zakup komputera.

Dorota (17 lat) jest uczennicą Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Osób Niewidomych i Słabowidzących. Kontynuuje również naukę w szkole muzycznej. Mama sama wychowuje Dorotę oraz jej brata.
Dofinansowanie z Akademii zostało przeznaczone na dojazdy do szkoły.

Paulina (36 lat) od 1993 porusza się na wózku inwalidzkim. W wyniku złamania kręgosłupa ma sparaliżowane nogi, przykurcze w stawach kolanowych i biodrowych, zwyrodnienia kręgosłupa szyjnego, dyskopatię, zmiany zwyrodnieniowe w łokciach i nadgarstkach. Paulina samotnie wychowuje dwójkę małych dzieci.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu czesnego do studiów magisterskich.

Małgorzata (38 lat) jest osobą niepełnosprawną, ma poważne problemy z kręgosłupem. Mimo swojej niepełnosprawności, szuka sposobu, aby pracować i prowadzić normalne życie. Małgorzata zwróciła się do Fundacji z prośbą o dofinansowanie stażu, dzięki któremu ma szanse zdobyć prace i poszerzyć swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie prac administracyjnych.
Akademia Odnalezionych Nadzie dofinansowała staż.

Piotr (19 lat) urodził się bez rąk i nóg, jest zdany na pomoc rodziców. Mimo swojej niepełnosprawności, zdecydował, że chce kontynuować naukę. W październiku 2012r. rozpoczął studia na kierunku informatyka w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów w Warszawie.

Łukasz (28 lat) ma wszczepiony stymulator serca oraz problemy z chodzeniem, w związku z mózgowym porażeniem. W styczniu br. rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Stosunków Społecznych, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Łukasz dojeżdża codziennie z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów doktoranckich.

Tomasz (35 lat) ze względu na swoja niepełnosprawność (mózgowe porażenie), mieszka w Domu Pomocy Społecznej. W 2011 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Utrzymuje się z renty socjalnej. Jego marzeniem jest dalsze kształcenie, chciałby zakończyć studia magisterskie, aby być aktywnym i rozwijać się.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów magisterskich.

Krzysztof (20 lat) jest osobą niepełnosprawną ruchowo, od urodzenia choruje na artropogrypozę wielostawową. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, marzy o tym, aby być osobą niezależną i sam zarabiać na swoje utrzymanie. Ma wiele pasji, jedną z nich jest śpiewanie. Bierze udział w konkursach, w których osiąga sukcesy (wygrał m.in. Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty w 2011 roku).
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów.

Antoni (4 lata) choruje od urodzenia na stwardnienie guzowate. W skutek choroby męczą go ataki padaczki, zaburzenia rytmu serca. Dodatkowo zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Rodzice zajmują się i rehabilitują Antka, a od września zapisali go do przedszkola, gdzie oprócz specjalistycznej rehabilitacji będzie miał zajęcia edukacyjne.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z dojazdem do przedszkola.

Piotr (20 lat) uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu i doznał rozległych obrażeń czaszkowo-mózgowych, złamania kości sklepienia czaszki, krwiaków nadtwardówkowych, kilkanaście krwiaków śródmózgowych w okolicy czołowociemieniowej, stłuczenia mózgu – płatów czołowych. W wyniku silnego uderzenia doszło do masywnego obrzęku mózgu, pnia mózgu, a następnie do jego uszkodzenia. Na wskutek tych obrażeń Piotrek ma zaburzenia świadomości, myślenia, mowy, pamięci, planowania. Nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Od czasu wypadku jest pod stałą opieką rodziców. Dzięki dotychczasowemu leczeniu i intensywnej rehabilitacji przygotowuje się do matury.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z zajęciami korepetycyjnymi.

Andrzej (22 lata) jest studentem 3. roku medycyny, od urodzenia cierpi na uszkodzenie splotu ramiennego. Pomimo swojej niepełnosprawności, kolejne etapy edukacji kończył z wyróżnieniem, a częste wizyty w szpitalu pomogły w decyzji o wyborze kierunku studiów. Przyznane środki chciałby wykorzystać na rozwijanie swoich zainteresowań, m.in. naukę języka obcego, aby móc wyjechać na praktyki za granicę.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z nauką na studiach.

Piotr (30 lat) jest osoba niepełnosprawną. Jak sam mówi o sobie, jest człowiekiem ambitnym i chętnie pomaga ludziom. Interesuje się historią i geografią, a także zbiera płyty gramofonowe. Studiuje zarządzanie personelem, a także stosunki międzynarodowe. Dzięki wsparciu Akademii będzie mógł zrealizować swoje marzenie o ukończeniu dwóch kierunków studiów i znalezieniu dobrej pracy.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z nauką na studiach.

Paweł (19 lat) od urodzenia choruje na astmę oskrzelową.  Skończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu i akordeonu. Jest laureatem wielu konkursów i festiwali muzyki organowej. W 2014 roku rozpoczął studia na wydziale Instrumentalistyki Akademii Muzycznej w Krakowie.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów.

Martyna (19 lat) choruje z powodu „nieodczuwania niskich poziomów cukru”, m.in. z tego powodu słabo widzi. W 2014 rozpoczęła studia na kierunku Biochemia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Chce pracować w laboratorium i prowadzić prace naukowe odnośnie genetyki aby przyczynić się do odkrycia lekarstwa na cukrzycę.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z podjęciem studiów.

Agata (21 lat) urodziła się bez dłoni. Studiuje dietetykę na Warszawskiem Uniwersytecie Medycznym oraz chemię na Uniwersytecie Warszawskim. Dzięki  Akademii będzie mogła zrealizować swoje marzenie o ukończeniu dwóch kierunków studiów i znalezieniu dobrej pracy.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z nauką na studiach.

Maria (57 lat) choruje na zespół Crest i Raynolda. Studiuje Grafikę i Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w  Łodzi. Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z opłaceniem studiów.
Akademia Odnalezionych Nadziei pomogła w dofinansowaniu kosztów związanych z nauką na studiach.

Dominik (13 lat) choruje na rdzeniowy zanik mięśni.
W ramach Akademii Odnalezionych Nadziei rodzice Dominika otrzymali środki zapewniające mu dowóz do szkoły oraz podstawowe podręczniki do nauki.

Jacek (21 lat) urodził się z przepukliną oponowo-rdzeniową, ma stwierdzony zespół Arnolda Chiariego. Jacek na stałe podłączony jest do respiratora bez którego nie mógłby oddychać . Jest uczniem szkoły zawodowej w klasie ogrodnictwa.
Akademia Odnalezionych Nadziei dofinansowała dla niego zakup komputera.

 

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz