Laureaci edycji 2013

Laureaci edycji 2013

Konkurs na 9-miesięczne stypendium dla niepełnosprawnych maturzystów został rozstrzygnięty. Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei 10 maturzystów będzie mogło rozpocząć naukę na studiach i realizować swoje marzenia.

Konkurs „Indeks marzeń” odbył się w ramach projektu Akademia Odnalezionych Nadziei, który pomaga osobom niepełnosprawnym w zdobywaniu nauki i rozwijaniu swoich pasji oraz zainteresowań. Był adresowany maturzystów, którzy – z powodów finansowych – często rezygnują z podjęcia studiów. Zwycięzcy otrzymają 9-miesięczne stypendium w wysokości 1000 zł (brutto). O tym, kto otrzyma „Indeks marzeń”, zdecydowała średnia uzyskana na świadectwie maturalnym, a także list motywacyjny, który miał przekonać komisję konkursową, że to właśnie ta osoba powinna otrzymać stypendium i kontynuować naukę na wybranej przez siebie uczelni.

Mimo że regulamin przewidywał przyznanie 9 stypendiów, Komisja Konkursowa w składzie: Maja Jaworska, dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”, Katarzyna Bąk, kierownik Działu Pomocy Indywidualnej i Marcin Pałys, specjalista ds. pomocy indywidualnej postanowiła objąć nimi 10 osób z niepełnosprawnościami. Stało się tak ze względu na wysoki poziom wyników maturalnych i interesujące listy motywacyjne nadesłane przez uczestników tegorocznej edycji konkursu. Wyczytać można w nich było ogromną odwagę i determinację w dążeniu do marzeń.

Laureatami 2. edycji konkursu „Indeks marzeń” są (w kolejności alfabetycznej):

1. Kinga Borchert
2. Klaudia Borczyk
3. Bartosz Dąbrowski
4. Aleksandra Grabiec
5. Michał Kania
6. Sebastian Kisiel
7. Sandra Maciocha
8. Aleksandra Szorc
9. Sabina Wszołek
10. Michał Zych

Kinga Borchert (19 lat) z Grajewa, rozpoczęła studia na wydziale ekonomii i zarządzania na uniwersytecie w Białymstoku na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Kinga choruje na przepuklinę mózgowo-rdzeniową. Dzięki ukończonym studiom chciałaby zrealizować swoje marzenie o znalezieniu dobrej pracy.

Klaudia Borczyk (19 lat) z Bielawy, choruje na skoliozę, rozpoczęła studia w Instytucie Jazzu przy PWSZ w Nysie. Od kilku lat uczy się grać na pianinie i śpiewa w Studiu Piosenki i Tańca FART. Śpiewa także w zespole „Fall in love”. Bierze udział w wielu koncertach, projektach muzycznych i warsztatach. Finalistka  Festiwalu Zaczarowanej Piosenki  i Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Starogardzie Wzięła udział w nagraniu płyty Fundacji „Młodzi Artyści” , a także w audycjach „Zaczarowanego Radia Kraków”. W czerwcu 2010 r. otrzymała prestiżową nagrodę za osiągnięcia naukowe i artystyczne „Złota Sowa”. Credo życiowe Klaudii: „Nie ma chmur tak ciemnych, by słońce nie mogło ich rozjaśnić”.

Bartosz Dąbrowski (19 lat) z Krakowa, rozpoczął studia licencjackie na kierunku polonistyka-komparatystyka. Urodził się z wadą rozwojową – przepukliną oponowo-rdzeniową. Był już kilkakrotnie operowany. Jest pod stałą opieką poradni neurochirurgicznej, ortopedycznej i poddawany systematycznej rehabilitacji. Niedowład kończyn dolnych i przykurcze pod kolanami uniemożliwiają mu samodzielne chodzenie. Studia to spełnienie marzeń  o dalszym rozwoju, pogłębieniu wiedzy i umiejętności.

Aleksandra Grabiec (20 lat) z Krasnegostawu, urodziła się z niedosłuchem, jest studentką II roku stomatologii. Uważa, że: „Ci, którym życie dało w kość, są wspaniałymi ludźmi. Potrafią dostrzegać cierpnie drugiej osoby, pragną pomagać potrzebującym, a przede wszystkim są tolerancyjni. Niepełnosprawny nie oznacza inny”. Jej życiowym celem jest zdobycie dobrego wykształcenia i bycie profesjonalistką w swej dziedzinie. Tak napisała o projekcie Akademia Odnalezionych Nadziei: „To wspaniałe, że są na świecie dobrzy ludzie, którzy chcą pomagać potrzebującym. Ich dobry uczynek to często milowy krok w drodze spełnienia marzeń tych, którzy tej pomocy potrzebują”.

Michał Kania (20 lat) z Kierzkowa, od dzieciństwa choruje na MPD. Studiuje europeistyk , aby w przyszłości zostać doradcą do spraw wykorzystania funduszy europejskich. Poprzez studia pragnie realizować swoje pasje, plany i marzenia. Ukończenie studiów będzie jego Mount Everestem. „Chciałbym w ten sposób udowodnić również innym osobom z niepełnosprawnością, że, pomimo ograniczeń i przeszkód, jakie stawia przed nimi choroba i otoczenie, mogą realizować swoje pasje. Dla mnie każdy kolejny dzień jest pełen nowych wyzwań, którym trzeba stawić czoło, pomimo różnych trudności jakie napotkamy”.

Sebastian Kisiel (19 lat) z Wysokiej Braniewskiej, ma uszkodzony słuch i wzrok, rozpoczyna studia z historii.  Jego pasją jest ta dziedzina wiedzy. Dzieli ją z zamiłowaniem do muzyki klasycznej. Mimo ubytku słuchu, dzięki samozaparciu, nauczył się grać na pianinie. Pragnąc pogłębiać swoją  wiedzę, całe swoje działania skupił na nauce (świadectwa z wyróżnieniem). Uzyskane stypendia przeznaczał na pomoce naukowe, nowe okulary i pomoc dla rodziców w związku z trudną sytuacją materialną rodziny. Jego motto brzmi: „Wierzę w to, że dobro dawane ludziom prosto z serca wraca do nas z większą siłą”.

Sandra Maciocha (19 lat) z Dereźnika Solskiego koło Biłgoraja, choruje na młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Studiuje pedagogikę opiekuńczo -wychowawczą. Dzięki pomocy z AON będzie mogła skupić się na nauce i rozwijaniu swoich zainteresowań, by móc w przyszłości pomagać innym i realizować się zawodowo, aby – jak napisała – „robić w życiu coś, co ma sens i przynosi satysfakcję”.  Chce pracować z dziećmi, które nie miały tyle szczęścia, co ona, i z różnych powodów zostały pozbawione rodzicielskiej troski.

Aleksandra Szorc (19 lat) z Olsztyna napisała: „Od urodzenia znajduje się w świecie ciszy”. Studiuje pedagogikę specjalną. Mimo trudności związanych z chorobą, dzięki wysiłkowi własnemu i najbliższych, cała jej edukacja przebiegała w szkołach powszechnych. Własne doświadczenia pragnie wykorzystać w pomocy dla innych osób znajdujących się w podobnej sytuacji jak ona. „Trzeba uświadamiać ludziom, żeby pamiętali, iż dziecko niesłyszące to przede wszystkim dziecko, które trzeba kochać, z którym trzeba być, a dopiero potem, że jest to dziecko, które nie słyszy” – napisała.

Sabina Wszołek (20 lat) z Maksymilianowa, choruje na cukrzyce. Skończyła Technikum Ekonomiczne, a obecnie rozpoczyna studia z zarządzania i inżynierii produkcji.  Mimo trudności związanych z chorobą, jest osobą ambitną i wyznaje zasadę, że: „nigdy nie można się poddawać, choćby nie wiem jak wiele przeszkód trzeba było pokonać do osiągnięcia zamierzonego celu”.

Michał Zych (20 lat) z Korczyna, choruje na mukowiscydozę, studiuje budownictwo.  Z zawodu – technik informatyk. Wychował się i mieszkał na wsi, która nauczyła go wartości „pracy ludzkich rąk” oraz sprawiła, że w swoich działaniach jest sumienny i pracowity, nie „odpuszcza” w postawionych sobie celach. Mówi: „Nie pozostaje mi nic innego, jak iść do przodu, mieć wpływ na otoczenie wokół i na siebie”.

Gratulujemy i trzymamy kciuki za spełnienie Waszych marzeń.

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz