O projekcie

Akademia Odnalezionych Nadziei

Aneta Rudkowska (na zdjęciu z Alicją Majewską) jest jedną z laureatek konkursu „Indeks Marzeń”, fot.: archiwum Fundacji

Akademia Odnalezionych Nadziei to projekt Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” finansowany przez Darczyńcę, który pragnie zachować anonimowość. Podopieczni nazywają Go swoim Aniołem.

Projektem obejmowane są osoby niepełnosprawne, pragnące rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, a nie posiadające do tego wystarczających środków. Służy on urzeczywistnianiu jednej z podstawowych idei przyświecającej naszemu działaniu: wyrównywaniu szans pomiędzy osobami niepełno- i pełnosprawnymi, w taki sposób, by te pierwsze mogły w pełni wykorzystywać swój intelektualny i twórczy potencjał.

Nasze dotychczasowe, kilkuletnie kontakty z osobami doświadczonymi przez los przekonały nas o tym, że w polskim społeczeństwie żyje wielu niezwykle wartościowych ludzi, którzy – z racji choroby bądź fizycznych niepełnosprawności i towarzyszącej im złej sytuacji materialnej – pozbawieni są możliwości rozwoju, a co za tym idzie – pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Akademia Odnalezionych Nadziei ma wspierać takie osoby oraz zapobiegać ich społecznemu wykluczaniu.

Dzięki Akademii Odnalezionych Nadziei finansowane są stypendia, zakup komputerów, innych pomocy naukowych, opłata czesnego w szkołach, na wyższych uczelniach – tego rodzaju działania edukacyjne, które osobom skrzywdzonym przez los pomagają stać się ludźmi aktywnymi zarówno w sferze zawodowej, jak i społecznej.

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz