Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty:

− podanie z prośbą o pomoc, które powinno zawierać oryginalny podpis osoby zainteresowanej, rodzica lub prawnego opiekuna
− pisemne wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji  oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych (załącznik nr 1)
− zaświadczenie o dochodach rodziny
− zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia lub wypis ze szpitala nie starszy niż 6-miesięczny
− aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
– dane kontaktowe (załącznik nr 2)
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)
− zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały przez Państwa przygotowane.

Wskazane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków
tel.: 12 422 69 03

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz