O ośrodku

„O Dolinie Słońca”

Ośrodek terapeutyczno-rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” w podkrakowskich Radwanowicach to nowoczesny kompleks, który Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zbudowała w latach 2008-2012. Powstał on głównie dzięki Podatnikom przekazującym na ten cel 1% ze swojego rozliczenia z fiskusem. Po zakończeniu budowy ośrodka, fundacji niezbędne są środki do jego utrzymania.

Powierzchnia zabudowy „Doliny Słońca” wynosi 2700 m kw., a całkowita  – 5346,47 m kw. Dwa z pięciu pawilonów ośrodka Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” przekazała – w bezpłatne użytkowanie – Fundacji im. Brata Alberta. Uruchomiono w nich świetlicę terapeutyczną oraz środowiskowy dom samopomocy. Podopieczni Fundacji im. Brata Alberta korzystają także z sali rehabilitacyjnej i doświadczania świata. Zajęcia w tej ostatniej mają także uczniowie integracyjnej szkoły podstawowej w Radwanowicach.

Witamy w „Dolinie Słońca” , fot.: archiwum Fundacji

Do września 2013 roku koszt budowy ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” wyniósł 29 205 170,85 zł.

Podopiecznymi „Doliny Słońca” są dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną (większość z nich jest niepełnosprawna intelektualnie w stopniu znacznym i cierpi na inne schorzenia somatyczne). Zajmuje się nimi 9 terapeutów, 3 psychologów, 3 lekarzy i 2 pielęgniarki. W ośrodku zatrudnionych jest także 2 pracowników administracji oraz 6 obsługi technicznej.

Rozkład pracowni w „Dolinie Słońca”: „Słońcowa” (pracownia terapeutyczna), „Siłowcowa” (pracownia rehabilitacyjna), „Edukuracja” (pracownia edukacyjna), „Stokrotna” (pracownia rękodzieła artystycznego), „Nibylandia” (pracownia  teatralna), „Złotorybia” (pracownia życia codziennego), „Ptaśkowa” (pracownia plastyczna), fot.: archiwum Fundacji

W „Dolinie Słońca” funkcjonują:

– pracownia edukacyjna/komputerowa
– pracownia teatralna
– pracownia rękodzieła artystycznego
– pracownia życia codziennego
– pracownia plastyczna
– pracownia muzyczna
– pracownia psychologiczna
– sala rehabilitacyjna
– sala doświadczania świata

Podopieczni korzystają także z hipo- i dogoterapii. Przewidywane jest otwarcie pracowni kulinarnej oraz ogrodniczej.

Każdy potrzebuje miłości i schronienia, fot.: archiwum Fundacji

W danej pracowni zajęcia odbywają się w stałych grupach, wg tygodniowego harmonogramu. W pracowni wiodącej – 2-3 razy w tygodniu, w pozostałe dni – w innych pracowniach. W każdej z pracowni realizowany jest  roczny plan pracy, dostosowany  do indywidualnych umiejętności i możliwości podopiecznych. Ponadto w ośrodku prowadzone są  codziennie indywidualne zajęcia z rehabilitacji ruchowej oraz zajęcia z psychologiem.

Dzięki Podatnikom, Darczyńcom oraz Sponsorom Podopieczni odnajdują bezpieczeństwo i poczucie własnej wartości, fot.: archiwum Fundacji

Powstawanie  ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” w Radwanowicach, zaprojektowanego przez mgr. inż. Piotra Sobańskiego, miało początek 30 grudnia 2005 roku. W tym dniu Anna Dymna i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podpisali umowę, na mocy której Fundacja im. Brata Alberta oddała Fundacji „Mimo Wszystko” (na okres 50 lat) teren w Radwanowicach o powierzchni 8 hektarów i 34 arów.  11 września 2008 roku nastąpiło przekazanie tego terenu firmom Budostal 2 i Inwestprojekt budującym „Dolinę Słońca”.

W grudniu 2012 roku do „Doliny Słońca” po raz pierwszy przyjechał mikołaj, fot.: archiwum Fundacji

Wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty ośrodka nastąpiło 2 listopada 2008 roku. Akt erekcyjny rozpoczyna się słowami papieża Jana Pawła II: „Kimkolwiek jesteś, jesteś kochany. Pamiętaj, że każde życie, nawet bezsensowne w oczach ludzi, ma wieczną i nieskończoną wartość w oczach Boga”. 24 października 2011 r. Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” otrzymała pozwolenie na użytkowanie obiektów „Doliny Słońca. Od tego dnia rozpoczął się etap wyposażania ośrodka.

Na uroczyste otwarcie ośrodka niepełnosprawni intelektualnie aktorzy Teatru „Radwanek” przygotowują, pod okiem Anny Dymnej, spektakl zatytułowany „Franek z «Doliny Słońca»”, fot.: archiwum Fundacji

12 stycznia 2012 r.  Ośrodek Terapeutyczno-Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” przyjął pierwszych podopiecznych.

Uroczyste otwarcie ośrodka terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „Dolina Słońca” nastąpiło 26 września 2013 roku. W tym dniu Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” obchodziła swoje 10-lecie.

Relacja z uroczystego otwarcia „Doliny Słońca”

Zobacz galerie

 

Informacja dotycząca pozwolenia na użytkowanie obiektów

 

 

Szczegółowe informacje i dane techniczne

 

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz