Formy PIT-ów

Formy PIT-ów

PIT-28 – formularz przeznaczony dla podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36 – najczęściej wypełniany przez podatników prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej; ten rodzaj formularza powinny wybrać także osoby uzyskujące przychody z najmu, opodatkowane na zasadach ogólnych 

PIT-36L – formularz przeznaczony dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc; wypełniają go wyłącznie podatnicy rozliczający się indywidualnie. 

PIT-37 – formularz przeznaczony głównie dla podatników uzyskujących wynagrodzenie z umowy o pracę, z umów cywilno-prawnych (zlecenie lub dzieło), a także dla emerytów i rencistów. 

PIT-38 – formularz przeznaczony przede wszystkim dla podatników sprzedających lub obejmujących papiery wartościowe: akcje, udziały, pochodne instrumenty finansowe, pożyczone papiery wartościowe, wkłady w spółdzielniach; ten rodzaj formularza przeznaczony jest również dla podatników inwestujących na Giełdzie Papierów Wartościowych

PIT-39 – formularz przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, wybudowanych (dotyczy nieruchomości) lub nabytych (dotyczy praw majątkowych) po 31 grudnia 2008 roku

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz