Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Fundacja pomocą otacza osoby chore i niepełnosprawne, a w szczególności:

− dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej,
− dorosłe osoby niepełnosprawne zarówno fizycznie, jak i intelektualnie w bardzo trudnej sytuacji materialnej.

O tym, czy przesłane dokumenty kwalifikują daną osobę do przyznania pomocy, decyduje komisja, w skład której wchodzi trzech pracowników Fundacji. W przypadku wsparcia finansowego, ostateczną decyzję o jego udzieleniu podejmuje Zarząd Fundacji.

Warunkiem przyznania pomocy jest podpisanie porozumienia, w którym określone są zasady oraz sposób wydatkowania przyznanych środków. Porozumienie podpisuje się po uprzednim przesłaniu dokumentów wskazanych przez Fundację (ich lista znajduje się poniżej). Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów, ponieważ każdy przypadek jest inny, a co za tym idzie − również ostateczna dokumentacja zależna jest od sytuacji konkretnej osoby. Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja.

Nikt z naszych Podopiecznych nie otrzymuje pieniędzy „do ręki”. Wszystkie rozliczenia następują na podstawie rachunków lub faktur VAT.

Do Fundacji należy przesłać:

− podanie z prośbą o pomoc (podanie powinno zawierać opis sytuacji zdrowotnej, finansowej i rodzinnej oraz oryginalny podpis osoby zainteresowanej, rodzica lub prawnego opiekuna)
− pisemne wyrażenie zgody i upoważnienie na weryfikację informacji dostarczonych Fundacji  oraz oświadczenie o zgodności danych osobowych, (załącznik nr 1)
− zaświadczenie o dochodach rodziny
− zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia lub wypis ze szpitala nie starszy niż 6-miesięczny
− kosztorys związany z leczeniem/rehabilitacją/zabiegiem
− aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
− dane kontaktowe (załącznik nr 2)
− oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 3)
− zaświadczenie z opieki społecznej potwierdzające sytuacje rodzinną

Przed wysłaniem dokumentów prosimy o kontakt telefoniczny: 12 422 69 03 lub e-mailowy: fundacja@mimowszystko.org w celu uzyskania informacji, czy wszystkie niezbędne dokumenty zostały przez Państwa właściwie przygotowane.

Wskazane dokumenty należy przesłać lub dostarczyć osobiście pod adres:

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
ul. Profesora Stefana Myczkowskiego 4
30-198 Kraków

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz