Wspieramy inne NGO

Wspieramy inne NGO

Od początku działalności Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” współpracuje z innymi organizacjami pozarządowymi i wspiera ich działalność. Przykładem takiej wzorcowej współpracy może być Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertana” (organizowany wspólnie z Fundacją im. Brata Alberta), coroczne kwesty na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy albo przekazanie do bezpłatnego użytkowania podopiecznym Fundacji im. Brata Alberta dwóch pawilonów w Ośrodku Terapeutyczno-Rehabilitacyjnym „Dolina Słońca” w Radwanowicach.

„Albertianę” Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” organizuje z Fundacją im. Brata Alberta

Podczas Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”, organizowanych corocznie na Rynku Głównym w Krakowie, Fundacja Anny Dymnej promuje mniejsze organizacje pozarządowe pragnąc pomóc im w działalności. 

Fundacja „Dr Clown” podczas prezentacji na Ogólnopolskich Dniach Integracji „Zwyciężać Mimo Wszystko”

– To, co robimy w naszych fundacjach, może się udać tylko dzięki ludzkiemu zaufaniu i życzliwości – twierdzi Anna Dymna. – Dlatego równie ważne jest, by  organizacje razem tworzyły dobrą atmosferę do wspólnego działania, by się wspierały, szanowały, współdziałały, walczyły o ustawy, przepisy,  transparentny wizerunek. Wszystkie fundacje i stowarzyszenia mają bowiem ten sam cel – pomóc żyć godnie tym, którzy nie mogą sobie sami poradzić w codzienności. Naprawdę patrzymy w tym samym kierunku. Idziemy tą samą drogą do wspólnego celu: zmieniania naszego świata na lepszy, rozjaśniania codzienny dni i pomocy człowiekowi, który cierpi, walczy z chorobą. Sprawiamy, by nikt nie był obok nas bezradny i samotny. Ważne więc, byśmy wspierali się w tych działaniach. Każda z organizacji pozarządowych oddzielnie zabiega o darczyńców, realizuje własne projekty oraz plany, często bardzo różne. Jednak powinniśmy być zawsze razem. Pomagać mądrze i z radością nie jest łatwo w naszym kraju, z różnych powodów. Czasem rzeczywistość zabija tę radość, odbiera energię i zniechęca. Ale gdy się wzajemnie wspieramy, wtedy nie dajemy się zniechęcić. Z większą siłą oraz skutecznością możemy pomagać potrzebującym.

Anna Dymna jest m.in. laureatką „Motyla” Stowarzyszenia Debra Polska „Kruchy Dotyk”

A
A+
A++
Drukuj
PDF
Powiadom znajomego
Wstecz