Nasze subkonta

Darowizny można wpłacać na konto banku BZ WBK SA, swift: WBKPPLPP, 65 1090 1665 0000 0001 0373 7343 lub za pośrednictwem DotPay (dział WSPIERAJĄ NAS -> Jak pomóc naszym podopiecznym). W tytule przelewu należy wpisać hasło wybranego podopiecznego
    Brak tekstów rozpoczynających się na podaną literę.